Sorae Restaurant


Dự án: Sorae Restaurant

Chủ đầu tư:

Công trình: Indoor

Thiết kế chiếu sáng:

Địa điểm: Ho Chi Minh city, Vietnam