GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
KẾT NỐI THÔNG MINH

  • 1 Tích hợp hệ thống thông minh, cho công trình dân dụng và tòa nhà cao tầng.
  • 2 Cung cấp thiết bị điện cho tòa nhà khu dân cư, văn phòng thương mại và công nghiệp.
  • 3 Giải pháp thông minh cho không gian làm việc, nhà máy, nhà kho, bệnh viện, v.v.
  • 4 Giải pháp y tế cộng đồng thông minh.
  • 5 Giải pháp quản lý năng lượng.
  • 6 Giải pháp thành phố thông minh và giám sát môi trường.