Dự án: TECHNO PARK TOWER

Chủ đầu tư: VinGroup

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng

Thiết kế chiếu sáng: N/A

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Dự án: LANDMARK 81

Chủ đầu tư: VinGroup

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng

Thiết kế chiếu sáng: Aurecon

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dự án: HILTON DANANG HOTEL

Chủ đầu tư: Bach Dang Hotel Group

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Thiết kế chiếu sáng: ASA Studios

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dự án: DIAMOND ISLAND

Chủ đầu tư: Kusto Group

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng và Cảnh Quan

Thiết kế chiếu sáng: ASA Studios

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dự án: DEUTSCHES HAUS

Chủ đầu tư: Deutsches Haus Việt Nam

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Thiết kế chiếu sáng: ASA Studios

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dự án: CASINO NAM HỘI AN

Chủ đầu tư: Chow Tai Fook, Sun City, VinaCapital

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Thiết kế chiếu sáng: LPA

Địa điểm: Quảng Nam, Việt Nam

Dự án: BANA HILLS

Chủ đầu tư: SunGroup

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng và Cảnh Quan

Thiết kế chiếu sáng: Concepto

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam