NHÀ THẦU LẮP ĐẶT
CHIẾU SÁNG

  • 1 Giải pháp lắp đặt chiếu sáng mặt dựng, cảnh quan.
  • 2 Cung cấp gói dịch vụ toàn diện bảo trì và sửa chữa.
  • 3 Lập trình hiệu ứng có tính nghệ thuật, sinh động và nhiều cảm xúc cho chiếu sáng mặt dựng và không gian giải trí.
  • 4 Hệ thống điều khiển chiếu sáng có thể tích hợp được với hệ thống điều khiển chung cho mọi giao thức thông dụng (dmx, dali, 1-10v, triac, on/off…).
  • 5 Tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh vào hệ thống điều khiển lớn cho toàn thành phố.
  • 6 Thiết lập nền tảng kết nối thông minh và chiếu sáng kết nối được sẵn sàng cho sự phát triển liên tục hệ sinh thái vạn vật kết nối thông minh và cảm xúc.