Lim III Tower


Developer: LIM III TOWER

Client:

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Lighting Design:

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam