Dự án: TECHNO PARK TOWER

Chủ đầu tư: VinGroup

Công trình: Facade Lighting

Thiết kế chiếu sáng: N/A

Địa điểm: Ha Noi, Viet Nam

Dự án: LANDMARK 81

Chủ đầu tư: VinGroup

Công trình: Facade Lighting

Thiết kế chiếu sáng: Aurecon

Địa điểm: Ho Chi Minh, Vietnam

Dự án: HILTON DANANG HOTEL

Chủ đầu tư: Bach Dang Hotel Group

Công trình: Facade, Landscape and Interior Lighting

Thiết kế chiếu sáng: ASA Studios

Địa điểm: Ho Chi Minh, Viet Nam

Dự án: DIAMOND ISLAND

Chủ đầu tư: Kusto Group

Công trình: Facade and Landscape Lighting

Thiết kế chiếu sáng: ASA Studios

Địa điểm: Ho Chi Minh, Viet Nam

Dự án: DEUTSCHES HAUS

Chủ đầu tư: Deutsches Haus Vietnam

Công trình: Facade, Landscape and Interior Lighting

Thiết kế chiếu sáng: ASA Studios

Địa điểm: Ho Chi Minh, Viet Nam

Dự án: CASINO NAM HOI AN

Chủ đầu tư: Chow Tai Fook, Sun City, VinaCapital

Công trình: Facade, Landscape and Interior Lighting

Thiết kế chiếu sáng: LPA

Địa điểm: Quang Nam, Viet Nam

Dự án: BANA HILLS

Chủ đầu tư: SunGroup

Công trình: Facade and Landscape Lighting

Thiết kế chiếu sáng: Concepto

Địa điểm: Da Nang, Viet Nam