Tag: the Light Experience

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU

Rất cám ơn huấn luyện viên Vũ Hữu Kiên, người đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế đã dành cả ngày để nâng cao nhận thức của chúng tôi về LK và thương hiệu cá nhân.

Xem thêm