KIỂM TRA ÁNH SÁNG CHO LÀNG PHÁP TẠI BÀ NÀ HILL.

Vào tháng 7, chúng tôi đã phối hợp với công ty tư vấn ánh sáng Concepto và Khách hàng để kiểm tra hệ thống chiếu sáng cải tạo mới cho Làng Pháp tại Bà Nà Hill.

Việc kiểm tra sẽ giúp chúng tôi tinh chỉnh một số hạng mục để chiếu sáng các dự án với ánh sáng sang trọng vào ban đêm.