The Albany Gateway Thảo Điền


Developer: The Albany Gateway Thảo Điền

Client: Hamon Developments, SonKim Land

Tasks: Cảnh Quan, Nội Thất và Công Tắc & Ổ Cắm

Lighting Design: N/A

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam