Techno Park Tower


Dự án: TECHNO PARK TOWER

Chủ đầu tư: VinGroup

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng

Thiết kế chiếu sáng: N/A

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam