Showroom Maserati Sai Gon


Developer: Showroom Maserati Sai Gon

Client: Auto Modena – Maserati Việt Nam

Tasks: Chiếu Sáng Nội Thất

Lighting Design: N/A

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam