Sheraton Grand Da Nang Resort


Developer: SHERATON GRAND DANANG RESORT

Client: BRG Group

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Lighting Design: Light Box

Location: Đà Nẵng, Việt Nam