Sai Gon Mia Apartment


Developer: SAIGON MIA APARTMENT

Client: KAT Group

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Lighting Design: ASA Studios

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam