Sai Gon Center


Dự án: SAIGON CENTER

Chủ đầu tư:

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng

Thiết kế chiếu sáng:

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam