Park Hyatt Saigon


Developer: PARK HYATT SAIGON

Client:

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Lighting Design:

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam