Mia SG


Dự án: MIA SAIGON LUXURY BOUTIQUE HOTEL

Chủ đầu tư: KAT Group

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Thiết kế chiếu sáng: N/A

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam