Mia SG


Developer: MIA SAIGON LUXURY BOUTIQUE HOTEL

Client: KAT Group

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Lighting Design: N/A

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam