Mandarin Oriental Sài Gòn


Developer: MANDARIN ORIENTAL SAIGON

Client: Vạn Thạnh Phát Group

Tasks: Thiết Bị Điều Khiển

Lighting Design: Isometrix

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam