Landmark 81


Dự án: LANDMARK 81

Chủ đầu tư: VinGroup

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng

Thiết kế chiếu sáng: Aurecon

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam