Hilton Da Nang Hotel


Developer: HILTON DANANG HOTEL

Client: Bach Dang Hotel Group

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Lighting Design: ASA Studios

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam