Hcmc Stock Exchange Center


Dự án: HCMC Stock Exchange

Chủ đầu tư:

Công trình: Facade, Landscape

Thiết kế chiếu sáng:

Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam