Diamond Island


Developer: DIAMOND ISLAND

Client: Kusto Group

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Dựng và Cảnh Quan

Lighting Design: ASA Studios

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam