Deutsches Haus


Dự án: DEUTSCHES HAUS

Chủ đầu tư: Deutsches Haus Việt Nam

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Thiết kế chiếu sáng: ASA Studios

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam