Crescent Mall


Dự án: CRESCENT MALL

Chủ đầu tư:

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng

Thiết kế chiếu sáng:

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam