Casino Nam Hội An


Dự án: CASINO NAM HỘI AN

Chủ đầu tư: Chow Tai Fook, Sun City, VinaCapital

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Thiết kế chiếu sáng: LPA

Địa điểm: Quảng Nam, Việt Nam