Casino Nam Hội An


Developer: CASINO NAM HỘI AN

Client: Chow Tai Fook, Sun City, VinaCapital

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Dựng, Cảnh Quan và Nội Thất

Lighting Design: LPA

Location: Quảng Nam, Việt Nam