Capella Hà Nội


Developer: CAPELLA HÀ NỘI

Client: Sungroup

Tasks: Chiếu Sáng Mặt Dựng và Nội Thất

Lighting Design: N/A

Location: Hà Nội, Việt Nam