Capella Hà Nội


Dự án: CAPELLA HÀ NỘI

Chủ đầu tư:

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng và Nội Thất

Thiết kế chiếu sáng:

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam