Bana Hills


Dự án: BANA HILLS

Chủ đầu tư: SunGroup

Công trình: Chiếu Sáng Mặt Dựng và Cảnh Quan

Thiết kế chiếu sáng: Concepto

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam