';

Diamond Island

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

Vista Verde Apartment

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

The Metropole Thu Thiem

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

The Marq

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

The Albany Gateway Thảo Điền

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

Sheraton Grand Da Nang Resort

Location: Đà Nẵng, Việt Nam

';
';

Sala Sadora

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

Sai Gon Mia Apartment

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam

';

Holm Riverfront Villa Residences

Location: Hồ Chí Minh, Việt Nam